Miljø

Hensynet til miljøet er en viktig del av vår produkt- og produksjonsutvikling.

Våre kunder skal oppleve oss som en sikker leverandør av produkter som tilfredsstiller de krav myndighetene setter til helse, miljø og sikkerhet.

Vi arbeider for kontiunerlig forbedring av aspektene i forhold til det ytre miljø, i alle ledd fra råvare til ferdig produkt.

Lukk
Laster...