GMP standarden

GMP er forkortelse for ”Good Manufacturing Practice” eller god tilvirknings praksis på norsk. GMP er en standard utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon (WHO) med minimumskrav til utstyr, kunnskap, kvalitet og rutiner i forbindelse med produksjon av kosmetikk, medisin og helsekost.

Kravene som stilles til produsenter av slike produkter er meget strenge, og vurderes regelmessig. Regelverket innbefatter blant annet at:

  • Produksjonsutstyret og produksjonsprosessen skal være godkjent for.
  • Alle ledd i tilvirkningsprosessen skal være dokumentert.
  • Det skal føres dokumentasjon for renhold, og kalibrering av produksjonsutstyret.
  • Det skal være kontroll av produksjonslokalene med tanke på luft- og vannkvalitet.
  • Råmaterialene skal holdes isolert og være nøyaktig kontrollert med tanke på identifikasjon, merking og pakking.
  • Produktene skal identifiseres med et batch-nummer som skal kunne dokumenteres.
  • Det skal være harmoni mellom råmaterialene, produktet, forpakningen og merkingen.
  • Det ferdige produktet skal testes, bl.a. med tanke på stabilitet, før det slippes ut på markedet.

Produkter som er produsert i henhold til GMP standard gir en sikkerhet for at produktet innehar en høy kvalitet, samt at produktet inneholder mengden av virkestoffer som er deklarert på forpakningen.


Tilbake til kategorisiden
Lukk
Laster...