Oppsummering sikker betaling og øvrig info

Vi samarbeider med Klarna.no, Dibs.no og Swedbank.no vedrørende våre betalingsløsninger. Gå inn på deres hjemmesider og finn ut hvorfor mer enn 14.000 nettbutikker benytter Dibs.

Priser
Alle priser er oppgitt inkl. MVA

Bestilling
Alle bestillinger som kommer til nettbutikken blir bekreftet først via skjermbildet som kommer opp like etter at bestilling er sendt oss, og ordrebekreftelse sendes kunde pr. e-post i løpet av kort tid etter mottatt bestilling.
Vår ordrebekreftelse innholder informasjon om: Leveringsadresse, bestilte vare(r), mengde, pris inkl. MVA, porto/frakt, total sum og informasjon om valgt betalingsmåte
Når kunde har mottatt vår e-post ordrebekreftelse anses bestilling som bindende.


Betalingsalternativer og betingelser
Vår nettbutikk tilbyr følgende alternative betalingsmåter:

a) Klarna Faktura
b) Visa eller Mastercard
c) Forskuddsbetaling
d) Gavekort

Vi har avtale med Klarna (www.klarna.no) som ordner med våre kunders betalingsforpliktelser og utsendelse av fakturaer, les gjerne mer om Klarna Faktura og Klarna Konto
Vi har avtale med SwedBank (www.swedbank.no) som tar seg av all betaling med Visa/Mastercard. Ingen opplysninger om ditt kort vil bli lagret hos oss.

Leveringsalternativer
Vår nettbutikk sender ordrebekreftede bestillinger normalt i løpet av 1-5 dager fra ordrebekreftelsesdato, i tillegg kommer tid for transport.

Angrerett
Gjelder bare ved salg til privatpersoner/forbrukere.
Angrerettlovenav 1. desember 2000 Nr. 105.

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter/selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.

Forbruker må gi melding til tjenesteyter/selger innen 14 dager fra mottatt produkt og angrerettskjema, dersom angreretten benyttes. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør være skriftlig.

§12 Unntak fra og begrensninger i angreretten
Ved annet fjernsalg enn telefonsalg kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen. Opplysning om at angreretten bortfaller skal fremgå klart og tydelig på selve forseglingen.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, vil vi tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker.

Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har
misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Reklamasjon
Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002
Gjelder fra 1. juli 2002

Loven vil gjelde alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002, så lenge selger er yrkesselger.
Alle reklamasjoner skal skje skriftlig til den adresse som er oppgitt under kontaktinformasjon, via e-post, brev eller telefaks. Vi bekrefter skriftlig samme dag at vi har mottatt reklamasjonen og vil der beskrive den videre behandling av saken med opplysning om kontaktperson etc.
Har den leverte varen en mangel kan forbruker kreve omlevering eller retting av feilen eller prisavslag eller heve kjøpet og/eller få erstatning. Hvis varen har en mangel, kan forbruker kreve at selgeren gir forbruker en ny tilsvarende gjenstand (omlevering), eller at selgeren retter mangelen. Det er forbruker som kan velge om han/hun vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Dersom selger bruker mer enn en uke på å rette mangelen, har forbruker krav på en tilsvarende erstatningsgjenstand til reparasjon er gjennomført Dersom selger ikke klarer å rette same feil på to forsøk, kan forbruker kreve prisavslag eller heve kjøpet.
Loven sier at alle feil som oppstår de første seks månedene skal regnes som fabrikkfeil, hvis ikke selgeren beviser noe annet. Etter de første seks månedene har kjøper som hovedregel bevisbyrden. Selgeren har da en undersøkelsesplikt, det vil si en plikt til å undersøke årsaken til feilen. Finner ikke selgeren årsaken eller skyldes årsaken at varen har hatt for dårlig kvalitet, er det en mangel.
Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel.
Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen. NB! Selgeren kan bare ta betalt for reparasjon eller undersøkelse dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes kunde.

Personopplysninger
I vår nettbutikk samler vi inn og behandler personopplysninger kun med formål at vi skal få levert den bestilte vare til riktig person, på riktig leveringssted og til avtalt tid.
Personopplysninger vil ikke bli solgt eller overlevert tredjepart.
Alle kunder kan til enhver tid få innsyn i sine persondata som vi måtte ha lagret for eksempel: Bestillingsinformasjon, betalingsinformasjon, leveringsinformasjon, kreditvurdering osv.
Persondata oppbevares slik loven krever.
Vi vil umiddelbart rette eller slette personopplysninger som ifølge kunde er feil, mangelfulle eller unødvendige. Alle slike henvendelser gjøres til vår nettbutikk via: e-post, brev, telefon eller telefaks.

E-post reklame
Vi vil alltid innhente kundens aktive aksept før vi sender egenreklame, tilbud eller produktinformasjon til kunder. En slik aksept kan forbruker når som helst tilbakekalle på "Min Side".

Lukk
Laster...